DJ Gigs 2022

7/1 - Italienskan
13/1 - Lydmar Hotel
14/1 - NK Saluhall
14/1 - Restaurang AG
15/1 - Spanjorskan
20/1 - Hötorget
21/1 - NK Saluhall
21/1 - Strandvägen 1
26/1 - Italienskan
3/2 - Italienskan
4/2 - Strandvägen 1
5/2 - Lydmar Hotel
10/2 - Italienskan
11/2 - Restaurang AG
15/2 - Hötorget
17/2 - Italienskan
18/2 - Strandvägen 1
19/2 - Österlånggatan 17
19/2 - Italienskan
25/2 - NK Saluhall
25/2 - Restaurang AG
4/3 - NK Saluhall
4/3 - Strandvägen 1
8/3 - Hötorget
9/3 - Italienskan
11/3 - Paraden
12/3 - Fotografiska
12/3 - Restaurang AG
18/3 - NK Saluhall
18/3 - Strandvägen 1
20/3 - Private Party
23/3 - Hötorget
24/3 - Italienskan
25/3 - Lydmar Hotel
1/4 - NK Saluhall
1/4 - Strandvägen 1
2/4 - Österlånggatan 17
2/4 - Restaurang AG
6/4 - Spanjorskan
9/4 - Fotografiska
9/4 - Stockholm Fisk
13/4 - Italienskan
15/4 - Strandvägen 1
16/4 - Lydmar Hotel
16/4 - Spanjorskan
19/4 - Hötorget
20/4 - Italienskan
23/4 - Tures
23/4 - Restaurang AG
27/4 - NK Saluhall
28/4 - Spanjorskan
29/4 - NK Saluhall
29/4 - Strandvägen 1
30/4 - Österlånggatan 17
30/4 - Italienskan
5/5 - Lydmar Hotel
7/5 - Restaurang AG
11/5 - Private Party
13/5 - NK Saluhall
13/5 - Strandvägen 1
17/5 - Lydmar Hotel
17/5 - Private Party
21/5 - Lydmar Hotel
24/5 - Private Party
28/5 - Restaurang AG
10/6 - Strandvägen 1
18/6 - Lydmar Hotel